Dung dịch hiệu chuẩn máy đo pH (pH Buffer Solution) Eutech

Dung dịch hiệu chuẩn máy đo pH (pH Buffer Solution) hãng Eutech là chất lỏng có độ pH đã biết trước với độ chính xác cao (tại 25oC) theo chuẩn USA (1,68/ 4,01/ 7,00/ 10,01/ 12,45) hoặc NIST (1,68/ 4,01/ 6,86/ 9,18/ 12,45).

Compare
X