Máy kiểm tra độ sạch chất lượng nước TDS 6+ hãng Eutech

Máy đo TDS 6+ hãng Eutech là thiết bị được dùng để đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) và nhiệt độ của nước một cách nhanh chóng, chính xác. Chỉ tiêu TDS (Total Dissolved Solids) là dữ liệu ban đầu để xác định chất lượng (độ sạch) của mẫu nước cần kiểm tra.

Compare
X