Dung dịch chuẩn pH 4.01/7.00/10.01 hãng Horiba

Dung dịch chuẩn pH 4.01/7.00/10.01 hãng Horiba (Nhật Bản) là nước có độ pH đã biết trước. Buffer Solution pH Horiba được dùng để hiệu chỉnh các máy đo pH nước giúp kết quả đo được chính xác hơn.

Compare
X