Bếp đun phá mẫu COD hãng Velp

Bếp đun phá mẫu COD 8 và 25 vị trí ECO8, ECO25 hãng Velp được dùng để phá mẫu. Giúp cho việc xác định các chỉ tiêu: COD, Nitơ, Photpho trong phòng thí nghiệm được thực hiện một cách dễ dàng, tiện lợi.

Compare
X