Máy khuấy kiểm tra JarTest phòng thí nghiệm JLT 4 hãng Velp

Máy khuấy kiểm tra JarTest phòng thí nghiệm JLT 4 hãng Velp là thiết bị được dùng trong phòng thí nghiệm về môi trường giúp các chuyên viên trong quá trình thực hiện phép thử Jartest nhằm giảm bớt chất ô nhiễm bằng phương pháp hóa lý (keo tụ tạo bông).

Compare
X