Máy đo màu quang phổ cầm tay Spectrophotometer YS3010 hãng 3nh

Máy đo màu quang phổ cầm tay Spectrophotometer YS3010 hãng 3nh sử dụng hệ quang học D/8, SCI & SCE giúp đo và so sánh màu sắc giữa của mẫu một cách nhanh chóng, chính xác theo tiêu chuẩn CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7.

Compare
X