Cốc đo độ nhớt Din Cup BEVS 1108

Cốc đo độ nhớt Din Cup BEVS 1108 (DIN Cup Viscosity) được dùng để đo độ nhớt các mẫu sơn nước, mực in, vecni và các mẫu tương tự theo tiêu chuẩn DIN 53211.

Compare
X