Cốc đo khối lượng riêng sơn mực in hãng BEVS

Cốc đo khối lượng riêng (Specific Gravity Cup) hãng BEVS có chất liệu nhôm và thép không gỉ. Được dùng để kiểm tra khối lượng riêng, trọng lượng riêng và tỷ trọng của mẫu một cách nhanh chóng, đơn giản theo tiêu chuẩn BS3900 A19, ISO 2811, DIN 53217 và ASTM 1475.

Compare
X