Máy kiểm tra độ bền mài mòn màu mực in (Rub Resistance Tester) BGD 630 hãng Biuged

Máy kiểm tra độ bền mài mòn màu mực in (Rub Resistance Tester) BGD 630 hãng Biuged là thiết bị được dùng để kiểm tra độ bền màu của mực in và lớp phủ trong điều kiện mài mòn ma sát, nhằm kiểm soát chất lượng và tạo ra các lớp phủ có độ bền mài mòn tối ưu mà không tốn quá nhiều về nguyên liệu.

Compare
X