Máy đo độ truyền suốt và so màu để bàn CS-821N hãng CHN

Máy đo độ truyền suốt và so màu để bàn CS-821N hãng CHN cho kết quả đo mẫu đồng thời SCI và SCE một cách nhanh chóng, chính xác, độ ổn định cao, ít bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Tuân theo tiêu chuẩn CIE No.15, GB/T3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 điều C, ASTM-D1003-07, ASTM E1164.

Compare
X