Bóng đèn Philips Master TL-D 18W/840 Made in Poland (Holland)

Bóng đèn Philips Master TL-D 18W/840 Made in Poland (Holland) thường được lắp vào tủ soi màu hoặc máng đèn huỳnh quang để mô phỏng ánh sáng huỳnh quang sử dụng trong các cửa hàng ở Châu Âu, Nhật và Trung Quốc. Giúp các nhà thiết kế nhận biết sự khác biệt mẫu một cách nhanh chóng, dễ dàng theo tiêu chuẩn so màu trục quan.

Compare
X