Bóng đèn Philips Master TL-D 90 De Luxe 18W/965

Bóng đèn Philips Master TL-D 90 De Luxe 18W/965 Made in Poland, Holland là bóng đèn giúp mô phỏng ánh sáng ban ngày đạt chuẩn quốc tế (Day Light) nhiệt độ màu 6500K. Có thế lắp bóng đèn so màu D65 vào tủ  kiểm tra màu Tilo hoặc máng đèn thông dụng giúp người dùng đánh giá và quản lý màu sắc mẫu được tốt hơn.

Compare
X