Bóng đèn Philips Master TL-D 90 Graphica 36W/950 Made in Poland (Holland)

Bóng đèn Philips Master TL-D 90 Graphica 36W/950 Made in Poland (Holland) là bóng đèn được lắp vào tủ kiểm tra màu hoặc máng đèn giúp kiểm tra màu sắc mẫu một cách nhanh chóng, chính xác theo tiêu chuẩn. Được dùng nhiều trong các xưởng sản xuất về in ấn.

Compare
X