Máy kiểm tra độ kín bao bì DRK134 hãng Drick

Máy kiểm tra độ kín bao bì (độ rò rỉ khí, Leak Tester) DRK134 hãng Drick là thiết bị kiểm tra độ bền độ bền hàn dáncó ảnh hưởng đến chất lượng mẫu bên trong bao bì như: thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đóng gói, y tế, hóa chất,……

Compare
X