Buồng đèn xem màu vải P60(6) hãng Tilo

Buồng đèn xem màu vải P60(6) hãng Tilo có 6 nguồn sáng: D65, TL84, CWF, UV, F, TL83 giúp tạo vùng ánh sáng chuẩn ổn định để kiểm tra và phân biệt màu sắc các mẫu một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi.

Compare
X