Tấm nghiêng 45 độ trong tủ so màu Tilo

Tấm nghiêng 45 độ trong tủ so màu Tilo (45 degree tilting table color light box) được dùng để giữ mẫu cố định góc 45 độ khi quan sát, tạo góc nhìn tối ưu giúp người dùng đánh giá màu sắc mẫu nhanh và chuẩn xác hơn theo tiêu chuẩn so màu trực quan.

Compare
X