Cốc đo khối lượng riêng của sơn hãng TQC Sheen (Hà Lan)

Cốc đo khối lượng riêng của sơn hãng TQC Sheen là cốc được dùng để xác định trọng lượng riêng (Specific Gravity) hoặc khối lượng riêng (Density) của sơn, mực in, bột nhão, bùn gốm,….. một cách nhanh chóng và dễ dàng trong phòng thí nghiệm.

Compare
X