Cân sấy ẩm 3 số lẻ phòng thí nghiệm PMB 53 hãng Adam

Cân sấy ẩm (Moisture Analyzer) 3 số lẻ phòng thí nghiệm PMB 53 hãng Adam là thiết bị dùng để cân và tính toán độ ẩm của mẫu một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Compare
X