Máy khuấy từ gia nhiệt (Heating Magnetic Stirrer) ARE hãng Velp

Máy khuấy từ gia nhiệt (Heating Magnetic Stirrer) ARE hãng Velp là sự kết hợp của máy khuấy từ và bếp gia nhiệt giúp đun nóng, khuấy trộn chất lỏng trong phòng thí nghiệm một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Compare
X